O NÁS.

Kto sme

DEKK Inštitút je nezávislá výskumná organizácia, ktorá vznikla začiatkom roka 2020 z iniciatívy niekoľkých mladých vedcov, študentov a humanitárnych pracovníkov. Motívom bol záujem o skúmanie spoločnosti a zdieľaná skúsenosť väčšiny zúčastnených z prostredia konfliktov, zdravotníckych projektov a utečeneckých táborov krajín Blízkeho východu, juhovýchodnej Ázie a Afriky, kde si tvrdým spôsobom uvedomili dve veci: dobre fungujúca spoločnosť si vyžaduje starostlivosť a pokojnú osobnú angažovanosť svojich členov a napriek všetkým oblastiam oprávnenej kritiky nám je na Slovensku stále veľmi dobre. Chceme prispieť svojou troškou, aby to tak zostalo.

DEKK Inštitút je slovenským reprezentantom vo World Values Survey Association (WVSA), najväčšej prieskumnej organizácii študujúcej hodnoty na svete, na ktorej spoločenskovedných dátach stojí veľká časť rozhodovania OSN, OBSE či Svetovej banky, a vo World Association for Public Opinion Research (WAPOR), svetovej asociácii profesionálov z oblasti zberu a dizajnovania prieskumov verejnej mienky.

Dizajnujeme vlastné prieskumy verejnej mienky a analytické nástroje. S ich kvalitou nám pomáhajú partneri z celého sveta, projektoví odborní garanti a Vedecká rada DEKK Inštitútu.

Nechceme ale robiť vedu pre vedu. Rozhodli sme sa o naše výstupy aj analytické nástroje podeliť, tak ako sa v minulosti iní nezištne delili s nami, a uľahčiť tak život štátnym analytikom, vedcom, novinárom aj širokej verejnosti, ktorá si v ľahko dostupných databázach, ktoré postupne zverejňujeme, bude môcť overiť tvrdenia, s ktorými je konfrontovaná v stále mohutnejúcom informačnom toku zo štandardných aj alternatívnych médií.

Chceme prispieť ku skvalitneniu spoločenskej diskusie a zároveň pritiahnuť pozornosť k problematike kohézie.

Náš cieľ je dlhodobý. Uvedomujeme si, že pochopenie a následná intervencia v oblasti sociálnej kohézie je práca približne na dve generácie. No Slovensko máme radi, a to o to viac, že sme strávili niekoľko rokov v zahraničí – v lepšom, ale aj výrazne horšom prostredí. Vieme preto, kam by sme sa ako spoločnosť mohli dostať, ale aj ako hlboko klesnúť. Sme presvedčení, že každý jednotlivec môže prispieť k zlepšeniu krajiny. Toto je náš príspevok.

Čo je sociálna kohézia

„Sociálna kohézia“, resp. spoločenská súdržnosť alebo sociálna súdržnosť, je termín, ktorý vedci vymysleli, aby popísali spoločenské sily, ktoré spôsobujú, že ľudské skupiny držia pohromade. Kohézia má dve primárne roviny – medziľudskú a medzi ľuďmi a inštitúciami.

DEKK ako výskumný inštitút participuje na rôznych výskumoch, od dizajnu dotazníkov na čo najlepšie zmapovanie rôznych spoločenských fenoménov až po terénne výskumy moderných „kmeňov” v tribalizovanej spoločnosti. Naším hlavným záujmom však je od počiatku práve sociálna kohézia.

S tou má veľká časť európskych krajín problém. V mnohých dlhodobo stagnuje alebo dokonca klesá. Ide o vážny problém, keďže ľudské spoločnosti s nízkou kohéziou fungujú výrazne horšie a majú väčšie množstvo nežiaducich javov ako spoločnosti so zdravou kohéziou. V najhoršom prípade môže nízka kohézia končiť tragicky.

Prečo DEKK?

Dorrit Dekk (narodená ako Dorothea Karoline Fuhrmann v roku 1917) bola rodáčka z Československa (Brno) a počas 2. sv. vojny spolupracovala na rozšifrovaní Enigmy. Názov DEKK Inštitút je inšpirovaný ideou, že Dorrit Dekk pracovala na vážnom probléme svojej doby, o ktorom vtedy málokto vedel a považoval ho za dôležitý.

Sociálna kohézia je dnes ekvivalentom toho, čo bola kedysi Enigma. Je to kľúčový problém týkajúci sa celej spoločnosti, ktorý však vo svojej komplexite málokto eviduje a ešte menej ľudí ho rieši. Dorrit Dekk tak bola obyčajným človekom, ktorý prispel k vyriešeniu neobyčajnej výzvy, ale po vojne sa vrátila k normálnemu životu a živila sa ako dizajnérka.

Aj my sme obyčajní ľudia, ktorí vkladajú svoje sily do riešenia neobyčajného problému. Začiatkom roku 2020, keď náš inštitút vznikal, sme inšpirovaní Dorrit Dekk začali pracovať na skúmaní kohézie popri svojich obyčajných prácach a životoch – avšak so snahou o maximálnu profesionalitu a spájanie síl s poprednými špecialistami vo vede a výskume.

DEKK Inštitút
Lermontovova 911/3
811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 53486234 
Email: info (at) dekk.sk
Ochrana osobných údajov

© 2024 DEKK Inštitút | All rights reserved | CREA:THINK STUDIO

Michaela Sotáková

Research intern

Michaela is currently finishing her bachelor's degree in psychology at the Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava. In psychology, neurocognitive topics, psychosomatics, identity building and community building are close to her heart. While still in grammar school, she was mentored by neuroscientist Dominika Fričová, who is dedicated to researching neurodegenerative diseases - in this topic, Michaela continues today in her current work under the guidance of neuropsychologist Petra Brandoburová in the Neuropsy laboratory.

Together with our research intern Filip, they managed to succeed at the international level of the ŠVOK (Student Scientific and Professional Conference).

At DEKK, she is currently processing statistics on the family behavior of the Slovak population. She is fascinated byobserving the life of diverse communities and their impact on the individual - from the Roma community, which is at the margins of society, where she volunteered, to the community of purposeful young people who yearn for knowledge at the Anton Neuwirth College, where Michaela completed her university program.

She likes to devote her free time to organizing events that contribute to a better society. She also enjoys a good psychology book, English classics, or time with friends.

Michaela Sotáková

Výskumná stážistka

Michaela je aktuálne v závere bakalárskeho stupňa v odbore psychológia na Filozofickej fakulte UK. Z psychológie sú jej blízke neurokognitívne témy, psychosomatika, budovanie identity a budovanie komunít. Ešte v čase gymnázia ju mentorovala neurovedkyňa Dominika Fričová, ktorá sa venuje výskumu neurodegeneratívnych ochorení - v tejto téme Michaela pokračuje aj dnes vo svojej súčasnej práci pod vedením neuropsychologičky Petry Brandoburovej v laboratóriu Neuropsy.

Spolu s našim výskumným stážistom Filipom sa im podarilo uspieť na medzinárodnej úrovni študentskej súťaže ŠVOK (Študentská vedecká a odborná konferencia).

V DEKKu sa v súčasnosti venuje spracovaniu štatistiky o rodinnom správaní slovenskej populácie. Fascinuje ju sledovať život rôznorodých komunít a ich vplyv na jednotlivca - od rómskej komunity, ktorá je na chvoste spoločnosti, kde dobrovoľníčila, až po komunitu cieľavedomých mladých v Kolégiu Antona Neuwirtha, ktorí túžia po poznaní, kde Michaela absolvovala vysokoškolský program.

Voľný čas rada venuje organizácii podujatí, ktoré prispievajú k lepšej spoločnosti, knihe od dobrého psychológa, či anglickej klasike alebo ho rada strávi s priateľmi.

Filip Janči

Research intern

Filip is in charge of working with psychological resources at DEKK.

After completing his undergraduate studies in psychology at Comenius University, he went to Utrecht University to gain study experience, but left after a period of time due to unfulfilled expectations. At the same time, he is a graduate of the two-year programme of the Anton Neuwirth College. It was there that he first encountered Aristotle and his idea that everything living in the world has a natural goal towards which it is directed: to prosper.

So he began to ask himself the question: if all beings have a goal deeply rooted in their nature, why do humans go against it and engage in destructive behavior? He sees in DEKK the hope of exploring part of this question, i.e., why societies fall apart. In addition, he is also interested in the individual dimension of this question: why do some individuals' lives fall apart? For this reason he has been involved in social assistance to homeless people in various low threshold centres in Bratislava or Brno.

In the past, he has organised several discussions with public figures, journalists and statesmen and also won the national competition ŠVOK in the category Psychology with his research.

In his free time he likes to read newspapers, listen to the Red Hot Chilli Peppers or sit in the city for a coffee.

Paulína Boleková

Research intern

Paulína is studying at the Bratislava International School of Liberal Studies on a bachelor's degree and at the same time she is studying in the Nexteria Leadership Academy 3-year development program, where she develops her soft skills and organizes community activities.

In the past, she worked on projects for Microsoft, Tatra banka, Slido and the city of Trenčín.

She likes to think about why society is the way it is. Her passion is psychology, informal education and self-development.

Michal Gačko

Technology specialist

Michal Gačko is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics at the Slovak Technical University in the field of applied informatics. He studied for one semester in Norway at the Norwegian University of Science and Technology as part of the Erasmus program. He has experience in the design, implementation and management of various types of database systems, as well as in the design and implementation of architectural patterns and structures in software systems. In addition, it deals with data analysis and data visualization.

Veronika Cigáneková

Analyst for Public Policies

Veronika Cigáneková works as an analyst focusing on public policies.

She graduated from King's College London, gaining BA in philosophy, where at the end of her studies she researched the connections between philosophy and public policy. Her master's degree was in public policy, at Sciences Po in Paris. Veronika currently works as an assistant to a deputy of the National Council of the Slovak Republic (NR SR).

In the past, Veronika founded and led several projects and organizations. Thematically, she was interested in youth civic participation, the development of social entrepreneurship or the topic of Slovak brain drain abroad. For example, she founded and led Nexteria Global HUB for two years. She also worked as a project manager at SuperScale. Before joining NR SR, she worked at the OECD as an analyst on the topic of public trust.

She is passionate about topics related to society and a positive impact on it. This is what she looks for in all the activities in which she is involved in.

Hugo Gloss

COO

Hugo Gloss works at the DEKK Institute as Chief Operating Officer (COO), who is responsible for the smooth functioning of the administration, and the preparation and successful implementation of DEKK's projects.

He studied international relations and diplomacy at the University of Bologna and Roma Tre University in Rome, and completed a one-year training course at the Anton Neuwrith College. He was an intern at the Representative Office of the Slovak Republic at the Holy See and at the Department of Communication and Prevention of the Presidium of the Slovak Police Force. He worked at Accenture, and later coordinated humanitarian projects of the Slovak Catholic Charity in Iraq, Syria, Lebanon and Ukraine. As part of his work, he has visited countries where social cohesion is severely damaged, and he is therefore concerned that Slovakia does not follow a similar path.

He is currently preparing for his PhD. study, which will be focused on researching the theory of social cohesion and the development of an experimental model of measurement and strengthening the social cohesion in Slovak society. He is married, has four children.

Pavol Kosnáč

Director

Pavol Kosnáč is the Scientific Director of the DEKK Institute and the Principal Investigator of the World Values Survey (WVS) program in Slovakia and the Czech Republic, which is covered by DEKK. He represents the DEKK Institute in the UNDP project analyzing social cohesion in Bosnia and Herzegovina. He is also the author of the program Slovakia in data, the aim of which is to accumulate and make available a database of complex social science data to the general and expert public.

During DEKK Institute's cooperation with Charles University in 2022-2023, he led a team of 9 scientists investigating the impact of social changes on the generational shift in values and social cohesion, applied for example in the analysis of the development of trust in governments in the V4 countries, the growing (un)willingness to defend the country or the impact of war on Ukrainian culture. During the same period, he was also a member of the advisory board of the Forgiveness and Future Building project at the University of Cambridge.

He studied comparative religious studies in Bratislava, Islam and philosophy of science at Oxford, and completed academic placements at the London School of Economics in London and Mahidol University in Bangkok. He received his doctorate in political science at Masaryk University in Brno.

He is interested in integration of field research methods, psychological and cognitive research tools, public opinion polls and big data. He specializes in the overlap between ideology, religion, violence and war. Experience from humanitarian and research projects in Central and Eastern Europe, the Middle East and India led him to try to understand the issues of complex systems, social cohesion and social stability.

He works as a consultant for humanitarian organizations and scientific workplaces in Great Britain, Ukraine, Iraq and Thailand. He is a registered (forensic) expert in the field of Social Sciences and Humanities in matters of religion at the Ministry of Justice of the Slovak Republic and represents the Slovak Republic in the World Association for Public Opinion Research (WAPOR) and the World Values Survey Association (WVSA). He is a member of the Slovak Society for the Study of Religions (SSŠN) in Bratislava, the Royal Anthropological Institute (RAI) in Great Britain, and a member of the advisory board of the Inform Institute at King's College London.